نیسان در حال تحقیق بر روی ایده ای است که می تواند سوخت های معمول را به انرژی الکتریکی تبدیل کند که برای شارژ باطری بسیار کار آمد است.در این سیستم، هیدروژن از سوخت های مختلف مانند اتانول یا گاز طبیعی بدست می آید و در سلول سوختی ابداعی نیسان با اکسیژن هوا واکنش نشان داده و این واکنش به تولید برق و بخار آب می انجامد که باعث شارژ باطری خودرو و خروج بخار آب از اگزوز می شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo