سابا اقدام به ايجاد يك مركز تخصصي آموزش مديريت مصرف انرژي دربخش كشاورزي مي كند.دين منظور طي مذاكرات و تفاهم­ نامه­ هاي مبادله شده با معاونت آب و خاك وزارت جهاد كشاورزي، مركز آموزش عالي امام خميني (ره) (وابسته به وزارت جهاد كشاورزي ) براي اين منظور مناسب تشخيص داده شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo