بر اساس سياست‌هاي وزارت نيرو قرار است كه در هفته جاري سازمان جديدي از تلفيق سازمان بهره‌وري انرژي و سازمان انرژي‌هاي نو به اسم ساتبا و بعنوان یک معاونت جدید به وجود آيد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo