سخنگوی وزارت انرژی و آب افغانستان با بیان اینکه حدود 80 درصد برق این کشور از ایران، ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان تامین می شود گفت که جمهوری اسلامی ایران برق استان های هرات و نیمروز را تامین می کند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo