جمهوري اسلامي در زمان حاضر با 7 کشور همسايه خود در زمينه صادرات و واردات و تبادل برق همکاري دارد که ميزان صادرات برق بيش از ميزان واردات آن است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo