معاون یک شرکت ایتالیایی در همایش بین‌المللی انرژی گفت: ایران در شرایط مساعد منابع انرژی‌های تجدیدپذیر است و ظرفیت مناسبی در زمینه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر دارد.

به گزارش برق نیوز, دکتر “آندرئو مئولا” معاون شرکت چزی ایتالیا در یازدهمین همایش بین‌المللی انرژی با شعار بر موضوع‌های سیاستی و کاربردی بخش انرژی، “پویایی انرژی در جهان در حال تغییر” آغاز به کار کرد، در خصوص مطالعات گسترده ایتالیا در خصوص انرژی‌های تجدیدپذیر 18 کشور دنیا در فاصله سال‌های 2000 تا 2014 میلادی گفت: منابع انرژی تجدیدپذیر بسیار اهمیت دارد و در فاصله 14 سال تولید انرژی‌های خورشیدی دو رقمی بوده است.

وی با بیان اینکه در زمان کنونی تمام جهان به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر می‌رود، گفت: خوشحالم از اینکه ایران نیز توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را در سطح راهبردی در دستور کار قرار داده است.

وی تصریح کرد: رشد گسترده انرژی‌های بادی و خورشیدی همچنان محدودیت‌هایی دارد و این در حالی است که با توجه به افزایش سرمایه و گسترش تکونولوژی این فناوری می‌تواند به طور گسترده افزایش یابد.

وی با بیان اینکه در سال 2015 به دلیل برگزاری مناقصه‌های مختلف هزینه تولید برق از طریق باد و خورشید در مقایسه با دیگر نیروگاه‌های ترکیبی رقابتی و بسیار پایین است، گفت: در خاورمیانه، مصر و امارات مناقصه‌های خوبی در تولید انرژی برق از طریق باد انجام شده است و تولید برق از طریق این منابع به صرفه است.

وی تصریح کرد: در اروپا به دلیل گران بودن نیروی انسانی و کمبود انرژی هزینه‌های انرژی بادی و خورشیدی در مقایسه با دیگر کشورها بالا است، اما باز هم تولید برق از طریق باد و خورشید در تمام دنیا در حال رشد است.

آندرئو مئولا اظهار داشت: سخت است که میان وزش باد و تولید برق همگرایی ایجاد شود.

وی ادامه داد: نسل آینده نیروگاه‌ها در جهان تغییرات زیادی خواهد داشت و دنیا به انرژی‌های تجدیدپذیر امیدوار است دنیا به سمت استفاده از این انرژی می‌رود به نحوی که قابل اعتمادترین روش تولید برق را ایجاد کنیم.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo