ایران پتانسیل تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه را دارد که برای این مهم نیز تا کنون اقداماتی انجام شده، اما هنوز برای رسیدن به این هدف باید برنامه‌ریزی‌ صورت گیرد. پیش‌بینی می‌شود که در آینده‌ای نه چندان دور ایران تبدیل به هاب انرژی منطقه می‌شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo