خط انتقال 400 كيلوولت سياه بيشه- وردآورد كه قرار بود در هفته آينده برقدار و در نهايت مورد بهره برداري گيرد، روز گذشته شاهد ايثار سه تن از يادگاران دفاع مقدس بود كه جان خود را فداي راه خدمت به ميهن و تامين برق مطمئن براي مردم نمايند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo