مديرعامل شركت توزيع برق لرستان به همراه معاونت امور عمراني استانداري از پروژه برق رساني روستاي تنگ هفت كه از صعب العبورترين مناطق استان لرستان است بازديد كردند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo