در اين بازديد ابتدا مهندس كمالي مدير عامل نيروگاه خليج فارس بصورت اجمال گزارشي از وضعيت نيروگاه و ميزان توليد سال گذشته و پايان تعميرات اساسي واحد يك نيروگاه را به مهندس پيشاهنگ و هيئت همراه ارائه نمودند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo