مدیر توزیع نیروی برق شهرستان رزن گفت: میزان تلفات انرژی در شبکه به 10.5 درصد کاهش یافته که نتیجه زحمات همکاران و همکاری مردم در بحث مدیریت مصرف، کاهش پیک آن و اقدامات انجام گرفته در زمینه کاهش تلفات است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo