معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: درطول سه دهه گذشته فعالیت های زیادی توسط نخبگان و صنعتگران صورت گرفته که می توانیم امروز عنوان کنیم حدود 100 درصد تجهیزات توزیع برق در داخل کشور ساخته می شود همچنین در زمینه ساخت نیروگاه نیز در مرز خودکفایی هستیم.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo