مشاور سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور به همراه جمعی از مدیران و اعضای کانون انجمن های صنفی پیمانکاران برق کشور از پیشرفت ها و دستاوردهای علمی و پروژه های شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد بازدید کردند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo