“ناصر شفق” در بازدید از غرفه شرکت توزیع نیروی برق استان فارس در نمایشگاه صنعت آب و برق استان فارس گفت: فرهنگ یعنی گفتگو و بیان محسنات و معایب و در واقع فرهنگ راه برون رفت از مشکلات پیش آمده و پیش نیامده که ممکن است در آینده به آن دچار شویم است و بنابراین می طلبد تا به این مقوله مهم از ابعاد دیگر نیز نگریسته شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo