معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر گفت: بالا رفتن مصرف انرژی لزوما به منزله ی رفاه نیست. نرخ مصرف انرژی در ایران 14 برابر ژاپن و 4.4 مصرف جهانی است. برنامه ما این است که 50 درصد انرژی تحت کنترل هوشمند را تا پیک سال بعد مدیریت کنیم و تلاش بر این است که 450 هزار کنتور دیماندی در کل کشور نصب کنیم.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo