مدیر کل دفتر تحقیقات شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی گفت: مهمترین کار پژوهشگاه در دو سال اول علاوه بر اطلاع رسانی و ایجاد شبکه متخصصین (تهیه زیرساختها و فرایندها)، سازماندهی مجدد پژوهشگاه برای انجام مسوولیت جدید یعنی مدیریت تحقیق و پژوهش است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo