مدیرعامل شرکت متروی تهران و حومه مدعی شد که 6 ماه است که پول در دست دارم به اداره برق می‌روم و آنها برق برای مترو را نمی‌دهند. ما می‌خواستیم از این دستگاه‌ها به یک جایی شکایت کنیم اما نتوانستیم و دوست داریم حداقل یک دستگاه نظارتی بگوید این حرف‌هایت را که می‌گویی بر چه اساسی است تا با مستندات بگویم که اداره برق، برقی به ما نمی‌فروشد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo