مدیرعامل شرکت توزیع برق خوزستان، مجموع بدهی معوقه مشترکان برق استان بجز اهواز را پنج هزار و 780میلیارد ریال بیان کرد و گفت: پرداخت نشدن این حجم بدهی مشکلات زیادی برای سرپا نگهداشتن شبکه برق استان به بار آورده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo