سه تن از مديران و كارشناسان وزارت نيرو، در مقاله اي كه در يازدهمين همايش بين المللي انرژي ارائه كرده بودند، به بررسي موانع و چالش هاي توسعه استفاده از انرژي هاي تجديد پذير در ايران پرداختند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo