در نشست مشترک شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ و کمیته هماهنگی استانی نظام مهندسی که عصر روز چهار شنبه ،نوزدهم خرداد در محل همایش ستاد راهبردی برگزار شد ؛ نحوه اجرای شیوه نامه نظارت بر تاسیسات اماکن مورد بررسی قرار گرفت .

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo