عبدالامیر ریاحی نماینده هسته گزینش توانیر در برق منطقه ای خوزستان گزارشی از عملکرد گزینش در شرکت برق منطقه ای خوزستان ارایه داد .

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo