کل بودجه امسال برای توسعه و بهینه سازی برق روستایی و طرح های مسکن مهر 16 میلیارد و 311 میلیون ریال بوده که تاکنون 33 درصد آن تخصیص یافته است. در صورت اختصاص 80 درصد از این بودجه ، بالغ بر 160 خانوار در شهرستان اردکان و 1400 خانوار در شهرستان یزد به جمع مشترکان برق افزوده خواهند شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo