به گزارش برق نیوز، معاون برنامه ریزی و مهندسی شرکت ، طی جلسه مشترکی با حضور مدیر کل کمیته امداد امام (ره) و مدیر عامل شرکت توزیع و اعضاء کمیته اقتصادمقاومتی و با هدف درآمدزائی و توانمند ساختن خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) طرح برکت آفتاب مورد بررسی قرارگرفت.

درصورت اجرایی شدن این طرح با نصب نیروگاههای 3 و 5 کیلوواتی خورشیدی در منازل خانواده های تحت پوشش جهت خودکفائی خانوارها یک درآمد پایدار برای خانواده های مذکور ایجاد خواهد شد.

در این جلسه مهندس علیزاده مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان با بیان اینکه در حال حاضر نرخ خرید انرژی تضمینی 13 برابر نرخ فروش انرژی است و امکان عقد قرارداد خرید تضمینی انرژی به مدت 20 ساله وجود دارد از این طرح به عنوان یک پروژه مهم در اشتغال زائی و توانمندی خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد یاد نمودند . ایشان با بیان اینکه هر سیستم خورشیدی 3 تا 5 کیلو واتی قادر است تا مبلغ 5 میلیون تومان درامد زایی داشته باشد از بازگشت سرمایه نصب این سیستم در طی 4 سال خبر دادند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo