مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز ایران گفت: دولت و مجلس شورای اسلامی به منظور افزایش مشارکت خیران در ساخت خانه برای افراد نیازمند جامعه، با ارایه برنامه های جامع و قانونی، هزینه انشعاب این واحدهای خیرساز را رایگان کنند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo