از ابتدای امسال ساخت یک خط انتقال 10 کیلومتری با 85 میلیارد ریال اعتبار آغاز شده و تقریبا به مراحل پایانی رسیده است و همه این روستاها سال جدید را با روشنایی برق آغاز خواهند کرد .

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo