وزير انرژي جمهوري آذربايجان از نتايج مثبت لغو تحريم هاي ايران در روابط تهران- باکو خبر داد و گفت، بر اساس اين طرح برق از روسيه به جمهوري آذربايجان، سپس به ايران منتقل خواهد شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo