پژوهشگاه نیرو به منظور توسعه و ترویج به اشتراک گذاشتن آموخته ها و دستاوردها و آموزش متخصصان و دانشجویان حوزه برق در زمینه های مختلف اقدام به برگزاری سمینارهای تخصصی رایگان نموده است. جدول برنامه سمینارها در پاییز سال جاری، قابل مشاهده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo