در راستای برنامه عملياتی مدون حوزه تست و اصلاح لوازم اندازه گيری که از ابتدای آذر 94 آغاز و تا پايان آبان 95 ادامه خواهد داشت، تعداد 24777 مورد کنتور معیوب تعویض و 43635 مورد از انشعابات اشکال دار اصلاح خواهد شد .

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo