شرکت توزیع برق تهران بابرپایی غرفه;آینده سازان انقلاب; و باشعار محوری;برق جریان زندگی است،بهینه مصرف کنیم; باردیگر بر پاسداشت ارزش های انقلاب اسلامی، صیانت از انرژی برق، صرفه جویی و همچنین ترویج فرهنگ مدیریت مصرف برق تاکید کرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo