المپياد ورزشي فرزندان كاركنان صنعت آب و برق استان مركزي با حضور بيش از 500 نفر از فرزندان در 5 رشته دو وميداني،‌ آمادگي جسماني،‌ شنا،‌ اسكيت و دوچرخه سواري در رده هاي سني 5 تا 18 برگزار شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo