در راستای افزایش تخصص و مهارت کارشناسان اتفاقات شبکه و سیمبانان تعمیرات امورها و بخش ها، یک دوره آموزشی نصب سرکابل و مفصل 20 کیلوولت از سری دوره های اقتضایی در مرکز آموزش نوشهر برگزار شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo