دوره آموزشي نصب و تست كنتور، ويژه ي نيروهاي شاغل در واحد خدمات مشتركان به مدت 2 روز در سالن جلسات اداره برق شهرستان ماهشهر برگزار شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo