اين مانور به منظور ايجاد امنيت برقي در هر چه بهتر برگزار شدن انتخابات خبرگان رهبري و مجلس شوراي اسلامي در منطقه برق قدس و با حضور مدیرعامل توانیر، انجام شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo