سرویس علمی برق نیوز، انجمن علمی انرژی خورشیدی ایران اولین همایش و نمایشگاه ملی انرژی های
تجدیدپذیر را در تاریخ 15 و 16 اردیبهشت ماه 1395 در پژوهشگاه نیرو برگزار می کند.

به گزارش برق نیوز، آخرین مهلت ارسال چکیده مقاله به این کنفرانس علمی 27 اسفندماه 94 بوده و آخرین مهلت ارسال مقاله کامل نیز تاریخ 27 فروردین 95 اعلام شده است. پذیرش اولیه مقالات 5 فرودین ماه مشخص خواهد شد و نتیجه نهایی مقالات پذیرفته شده 5 اردیبهشت ماه 95 خواهد بود.

در کنار این همایش دو روزه نمایشگاهی از توانمندی ها و تکنولوژی های مربوط به انرژی های تجدیدپذیر برگزار می گردد که 10 اردیبهشت 95 آخرین مهلت درخواست شرکت در نمایشگاه است.

از جمله اهداف برگزاری این همایش و نمایشگاه تدوین نقشه راه انرژی های تجدید پذیر در ایران،

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo