بمنظور آمادگي لازم و افزايش بازدارندگي از ايجاد خسارات ناشي از حوادث غير طبيعي و انسان ساز، شصت و چهارمين جلسه كميته مديريت بحران و پدافند غير شركت برق منطقه اي فارس برگزار شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo