دبیر کنفرانس به برق نیوز گفت: دهمین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستم‌های قدرت فردا صبح به میزبانی دانشگاه تهران برگزار می گردد. محورهای اصلی کنفرانس در زمینه های انرژی های تجدیدپذیرها، شبکه های هوشمند و تولیدات پراکنده است. با بدقولی سندیکای صنعت برق نمایشگاه جانبی کنفرانس برگزار نمی شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo