دوره آشنايي با روش هاي كنترل كيفي اقلام آماري با همكاري دفتر برنامه ريزي منابع انساني و آموزش شركت برق منطقه ای فارس، در راستاي مديريت كيفيت آماري داده ها و ارتقاء سطح كيفي دانش اعضاء كارگروه آمار و رابطان آماري شركت برگزار شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo