مهندس ترخان مدیر دفتر ایمنی و کنترل ضایعات شرکت در سخنانی با اشاره به اجرای برنامه های آموزش ایمنی برای همکاران، اظهار داشت: جلسه آموزشی اطفاء حریق، ویژه همکاران توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی در محل ستاد برگزار شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo