نخستین دوره آموزشی کاربردی آشنایی با مسائل حقوقی ویژه قوانین و مقررات صنعت برق با حضور مدیران، کارشناسان و کارمندان شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر برگزار شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo