دفتر آموزش و برنامه ريزی نيروی انسانی شرکت توزيع نيروی برق آذربايجان غربي در اين راستا اقدام به برگزاری دوره آموزشی تکنيک های حل مسئله و مديريت مشارکتی برای 36 نفر از مديران شرکت نمود .

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo