مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری گفت: به منظور افزایش آگاهی و صیانت از نیروی انسانی شرکت همایش ایمنی برق برگزار شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo