براساس این گزارش: مهندس مدقق معاون شبکۀ هوشمند اندازه ­گیری سابا ضمن حضور در این کنفرانس به ایراد سخنرانی در زمینۀ شبکۀ هوشمند برق و طرح فهام و مزایای اقتصادی و اجتماعی زیست ­محیطی و تکنولوژی طرح فهام پرداخت.

بنابراین گزارش: در این کنفرانس مباحثی ازسوی متخصصین داخلی و خارجی در زمینۀ  شهر هوشمند، حمل و نقل هوشمند، اینترنت اشیاء (IOT)، و امنیت شبکۀ هوشمند جهت مدعوین ارائه گردید.

این گزارش می ­افزاید: شبکۀ هوشمند برق به­ عنوان یکی از اولین طرح­های ملی است که سرویس ­های M2M برای ارتباط بین تجهیزات از آن استفاده خواهند کرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo