ده ها شرکت و واحد تولیدی داخلی و خارجی نوین ترین تولیدات و خدمات خود را در دو نمایشگاه بین المللی صنعت برق و مخابرات و آب و تاسیسات آب و فاضلاب که از تاریخ 14 تا 17 مرداد ماه در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تبریز برگزار می شود، به نمایش می گذارند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo