سمینار آموزشی سیستم های ارتینگ با همکاری کمیته ساماندهی سیستم ارتینگ شبکه و به همت معاونت منابع انسانی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ برگزار شد.

به گزارش برق نیوز, در این سمینار که با  هدف بررسی  سیستم زمین  در پنج حوزه  ایمنی، الکتریکی،صاعقه، نویز و  الکترواستاتیک در محل آمفی  تئاترساختمان شماره 2  ستاد راهبردی   وبا حضور مدیران ، سرپرستان، کارشناسان ، ناظرین شرکت ها، دستگاه نظارت و مجریان طرح از حوزه های ستادی و مناطق و معاونت های هماهنگی و نظارت برگزار شد؛ به ارائه موضوعات محوری  از سوی کارشناس فنی شرکت “سیرپروتک”  اسپانیا  در بخش های حفاظت خارجی ،حفاظت داخلی  و همچنین سیستم ارت ، هم بندی و هم پتانسیل سازی (Earthing system) به منظور تأمین ایمنی افراد و تجهیزات موجود پرداخته شد.

 ارائه مباحثی درخصوص برخورد مستقیم صاعقه به تجهیزات،نصب SPD-Surge protection device در تابلو برق های موجود درجایگاه و یا در نزدیکی تجهیزات به منظور جلوگیری از ورود جریانات القایی ناشی از صاعقه   از دیگر موضوعات مورد آموزش در این سمینار بود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo