سمینار آموزشی مدیریت مصرف برق با حضور اصناف شهر همدان برگزار شد و در راستای آگاه‌سازی و آموزش استفاده‌کنندگان از انرژی برق اعضای هیئات مدیره اتحادیه‌های صنفی شهرستان همدان با راهکارهای بهینه سازی مصرف برق در این بخش‌ها آشنا شدند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo