سمینار نیروگاه های بزرگ خورشیدی و تور بازدید از بزرگترین نیروگاه خورشیدی ایران 14 و 15 اسفندماه 95 برگزار می گردد. ضمن آشنایی با نحوه طراحی و احداث نیروگاه 14 مگاواتی همدان به معرفی قرادادها و الزامات خرید تضمینی برق، جایابی، مطالعات اولیه و شرایط اتصال به شبکه و معرفی الزامات و مفاهیم مالی و اقتصادی پروژه های خورشیدی و جذب سرمایه گذار خارجی پرداخته می شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo