در آستانه فصل گرم تابستان و افزايش دماي هوا و همچنين به منظور کاهش آسیب پذیری زیرساخت های برق و مراکزمهم خدمات رسانی به مردم درمقابل تهدیدات داخلی وخارجی ویاحوادث طبیعی، مانورپدافندغیرعامل درحوزه برق غرب شهرستان زنجان برگزار شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo