چهارمين مانور عمليات بحران و پدافند غير عامل با حضور مدير كل پدافند غير عامل استان ، معاونت بهره برداري و ديسپاچينگ شركت توزيع برق جنوب استان كرمان؛ رئيس گروه هاي مديريت بحران و پدافند غير عامل،؛ معاونت امنيتي و سياسي فرمانداري بم و جمعي ازمسئولين استاني و شهرستاني دردي ماه سال جاري در شهرستان بم برگزار شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo