چهارمین مانور عملياتي شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با عنوان مانور اصلاح خطوط 20 کیلوولت حسام آباد و دهنو با همكاری واحدهای معين و پيمانكاران در شهرستان اسدآباد برگزار شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo