مدیر امور امور بازرگانی و پشتیبانی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ از برگزاری مزایده فروش خودروهای اسقاط در سطح شرکت خبرداد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo